Dietetyk jak im być?

Jak zostać dietetykiem? Jest kilka różnych dróg które doprowadza nas do upragnionego celu. Można pójść na studia licencjackie lub magisterskie na akademiach : rolniczych, medycznych albo też wychowania fizycznego. Jeżeli mamy ukończonego magistra na którejś z tych uczelni, możemy skończyć studia podyplomowe. Organizowane są także kursy na dietetyka przez niepubliczne szkoły, firmy szkoleniowe, szkoły policealne. Niektóre kursy trwają zaledwie dwa dni a inne nawet miesiące. Wszystko zależy od punktu szkoleniowego. Kosztują one zazwyczaj większe sumy pieniędzy. Po nich dostaje się zaświadczenie, dyplom ukończenia kursu. Trudno jednak dzięki nim dostać pracę dietetyka, ponieważ pracodawcy rzadko kiedy uznają takie kwalifikacje. Chętniej przyjmowane są osoby po ukończeniu uczelni wyższych na specjalnym kierunku.